Έως τις 30 Ιουνίου 2015, επεκτείνονται τα έκτακτα μέτρα στήριξη για 5.300 τόνους οπωροκηπευτικών, σύμφωνα με έκτακτη εγκύκλιο του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, όπου παράλληλα τονίζεται ότι οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) ενισχύονται μόνο εάν ακολουθούν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Tα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα παρατείνονται ως 30 Ιουνίου ή μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των 5.300 τόνων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μόσχος Κορασίδης, τα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, ή έως εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων δηλαδή των 5.300 τόνων.

Δικαιούχοι:

Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε:

1. ΟΠ του τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες υλοποιούν ΕΠ και δραστηριοποιούνταιστα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη νέα κατανομή των ποσοτήτων και

2. παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη ΟΠ (μη μέλη ΟΠ).

Τα προϊόντα που ορίζει η εγκύκλιος είναι τα εξής:

- Μήλα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 10

- Αχλάδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 30

- Δαμάσκηνα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 40 05

- Νωπά επιτραπέζια σταφύλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0806 10 10,

- Ακτινίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 50 00.

- Ντομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00

- Καρότα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0706 10 00

- Γλυκοπιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10

- Αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05

- Αγγουράκια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 90

Οι ποσότητες των προϊόντων θα κατανεμηθούν στις ΟΠ και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη ΟΠ σύμφωνα με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα».

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:

2.1 Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, το άρθρο 3 της αρ. 1176/27357/09-03-2015 (ΦΕΚ 355/Β’/2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα άρθρα 75-83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να διατεθούν για:

α. δωρεάν διανομή (σε ημερήσια βάση: 500 γραμμάρια ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο).

β. τη διατροφή των ζώων (σε ημερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο, Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο) Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του Καν(ΕΕ) 543/11 για τη δράση της απόσυρσης δεν ισχύει.

2.2 Η πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 23 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/2011. Η δράση της πρώιμης συγκομιδής δύναται να καλύψει μόνο προϊόντα τα οποία πραγματικά συγκομίζονται άγουρα, βρίσκονται στους αγρούς και η περίοδος κανονικής συγκομιδής δεν έχει αρχίσει (με εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά που η περίοδος συγκομιδής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα και μόνο για τις ΟΠ).

Πηγή: Agronews

 

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!