Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 2516) η απόφαση που είχε αναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής - Ανάπτυξης, κ. Μάρκος Μπόλαρης, αναφορικά με την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου Οργανώσεων Παραγωγών Κηπευτικών. Ειδική πρόνοια για την πρώτη καταχώρηση των ήδη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών, η οποία θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Κτηνοτροφίας μέχρι την 31 Αυγούστου 2016 για τα βασικά στοιχεία κάθε Οργάνωσης Παραγωγών, όπως ορίζονται στο σχετικό άρθρο, και αφορούν στα έτη 2014 και 2015, περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις υπουργικής απόφασης για την θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, η 15 Σεπτεμβρίου 2016 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση των στοιχείων των παραγωγών μελών των οργανώσεων.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε Οργ. Παραγωγών και Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών στοιχεία όπως ο Κωδικός, η επωνυμία, η περιφερειακή ενότητα, η νομική μορφή και το ΑΦΜ. Μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων παρέχεται ο απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου ώστε να είναι εφικτός σε επίπεδο χώρας ο έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών - δείτε εδώ τον Κανονισμό(ΕΕ) 1308/2013.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα ενημερώνονται κάθε έτος, και ειδικά τα στοιχεία των παραγωγών μελών και των προϊόντων του παραρτήματος Ι μέρος ΙΧ του Κανονισμού ΕΕ 1308/2013 θα καταχωρούνται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα ενημέρωσης για τις Οργανώσεις Παραγωγών και τα μέλη τους, το οποίο θα αποτρέψει τον κίνδυνο διπλοεγγραφών και θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των Οργανώσεων Παραγωγών και στην αποτελεσματική δράση τους.

Όπως αναφέρει η απόφαση του αναπληρ. υπουργού ΑΑΤ, στην περίπτωση της πρώτης καταχώρησης στοιχείων (Παρ. 4)

4. Πρώτη καταχώρηση στοιχείων.
α. Για τις Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί έως την έκδοση της παρούσας απόφασης τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται εντός των κάτωθι προθεσμιών:
i) α, β, γ, δ, και ε έως την 31η Αυγούστου 2016. Τα στοιχεία των περιπτώσεων δ και ε αφορούν τα έτη 2014 και 2015.
ii) στ έως την 15η Σεπτεμβρίου 2016 και αφορούν τα έτη 2014 και 2015. Για τις Οργανώσεις Παραγωγών που αναγνωρίστηκαν εντός του έτους 2016 τα στοιχεία της
περίπτωσης στ αφορούν μόνο το έτος 2015.
β. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καταχωρούν τα στοιχεία του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία που καταχωρούνται αντιστοιχούν σε εκείνα που διαθέτουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις επιτροπές της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 26 της παρούσας απόφασης.

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!