Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), οχήματα ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές επιχειρήσεις, για μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα κινούνται σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), οχήματα ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές επιχειρήσεις, για μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Για την απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης κυκλοφορίας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων, οι ιδιοκτήτες των ΦΙΧ οχημάτων δηλώνουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και στις κατά τόπον υπηρεσίες της Τροχαίας:

α) την περίοδο κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και ταυτίζεται με την περίοδο συγκομιδής, την εκάστοτε ακτίνα κυκλοφορίας των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, τη βάση δραστηριοποίησης της επιχείρησης και τη χρονική διάρκεια της κάθε δραστηριοποίησης, και,

β) το πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτησίας τους βάσει των ημερών εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης της κάθε εργασίας της επιχείρησης.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο ΦΕΚ

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!