5.1

Το πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στη γεωργία, θα ανανεωθεί και θα βελτιωθεί από τις διαχειριστικές αρχές. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νέες επιλέξιμες δαπάνες, όπως συστήματα τεχνικής βροχής, τουρμπίνες και ανεμοφράκτες, που θα βοηθήσουν στην προστασία των καλλιεργειών από τη χαλαζόπτωση και τον παγετό. Επίσης, θα επικαιροποιηθούν τα εύλογα κόστη, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες τιμές των υλικών κατασκευής και εγκατάστασης.

 

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να καλύπτει το 80% του κόστους για φυσικά πρόσωπα και το 100% για συλλογικά σχήματα, με μέγιστη στήριξη 600.000 ευρώ για τις συλλογικές επενδύσεις και 18.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα.

 

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Το πρόγραμμα θα απλουστευθεί και θα μειωθεί το διοικητικό κόστος, με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά, τη διασύνδεση μητρώων και βάσεων δεδομένων και τη μείωση εκτυπώσεων. Τέλος, θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!