Η Ένωση

Σύντομο Ιστορικό

Η ΕΑΣΘ ιδρύθηκε το 2007 με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες και συνεταιρισμούς της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης.

Το 2013 λαμβάνει πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001 για ασφάλεια και ποιότητα διαχείρισης πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα ανακηρύσσεται σε Φορέα Β, μοναδικό Φορέα αποσφαλμάτωσης Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους Νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Η ΕΑΣΘ σήμερα

 • Δραστηριοποιείται σε δύο νομούς, της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς και έχει δράση στο τομέα των αγροτικών υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται στους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων.
 • Υπηρετεί περί τους 26000 παραγωγούς ενώ αναπτύσσεται πλέον και στους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων.
 • Αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμα επιχείρηση που δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Συνοπτικά αναφέρουμε τα κέντρα εισαγωγής δεδομένων σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς που διαθέτουν 50 και 25 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η συνεχόμενη παραγωγή λογισμικού που δημιουργείται απο στελέχη της ΕΑΣΘ για τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και η πρόσφατη μεταφορά των βάσεων δεδομένων σύστημα διαδικτυακού σύννεφου (cloud).
 • Η εταιρία διαθέτει συνολικά 4 καταστήματα ενώ αν προσθέσουμε αφενός τους συνεταιρισμούς και αφετέρου τους συνεργάτες της έχει παρουσία σε κάθε χωρίο των νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
 • Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Συμπράττει με άλλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις καθώς επίσης και με κοινωφελείς οργανισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας που προάγουν την οικονομία των μελών της.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 • Σκοπός της είναι η ανάπτυξη της γεωργικής οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και ο ευπορισμός των παραγωγών που είναι στην καρδιά αυτής.
 • Φροντίζει για τη διακίνηση, διαφήμιση των προϊόντων των μελών της μέσα στα γενικά πλαίσια της εμπορίας κάθε προϊόντος.
 • Προωθεί την επαγγελματική και συνεταιριστική επιμόρφωση των μελών της.
 • Οργανώνει και παρέχει στα μέλη της κάθε είδους τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή τη μείωση του κόστους της.

 

 
 • Διαδίδει τον θεσμό του Συνεταιρισμού στον αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειας της, φροντίζει για την μελέτη και διερεύνηση συνεταιριστικών και αγροτικών θεμάτων , που ενδιαφέρουν την περιφέρεια της και ενημερώνει τα μέλη της και της αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και γενικά εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους αγρότες.
 • Συνιστά υπηρεσίες λογιστικής εξυπηρέτησης των συνεταιρισμών και φροντίζει για τις νομικές τους υποθέσεις εφόσον ζητηθεί.
Block [footer] not found!